"kept together" — Słownik kolokacji angielskich

kept together kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać się razem
  1. keep czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The three have been kept together on and off with no issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo