PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kept away" — Słownik kolokacji angielskich

kept away kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymany na odległość
  1. keep czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    The press was on hand, but they were being kept away by military police.

    Podobne kolokacje: