"keep the way" — Słownik kolokacji angielskich

keep the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj drogę
  1. keep czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you can't keep spending more money the same way and expect different results.

    Podobne kolokacje:

podobne do "keep the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "keep the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne