"keep on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

keep on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuować czyjś droga
  1. keep czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So he kept on his way, still eastward, and came to yet another passage, which brought him to a door.

    Podobne kolokacje: