"keep for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj na porę roku
  1. keep czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The league kept the number of games on the schedule at 36 for the 2009-2010 season.

podobne do "keep for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "keep for the season" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo