"jig time" — Słownik kolokacji angielskich

jig time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas gigi
  1. jig rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've mended her up, however, so she goes better than ever, and I can take you to the police station in jig time.

    Podobne kolokacje: