"irreplaceable book" — Słownik kolokacji angielskich

irreplaceable book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezastąpiona książka
  1. irreplaceable przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He caused damage valued at approximately £200,000, not counting the loss of irreplaceable books and documents.

    Podobne kolokacje: