"involve focusing" — Słownik kolokacji angielskich

involve focusing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj skupiania
  1. involve czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Part of the preparation involves focusing your mind properly before going to sleep," Margarida said.

    Podobne kolokacje: