"involve drinking" — Słownik kolokacji angielskich

involve drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj picia
  1. involve czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For eight consecutive years, Bergen had led the state's 21 counties in the number of recorded traffic deaths involving drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo