"involve accounts" — Słownik kolokacji angielskich

involve accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj kont
  1. involve czasownik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such settings often involve detailed accounts of military and/or trading operations and organizations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo