"invite for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproś przez czas
  1. invite czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A big step toward increasing the group's importance came at last year's meeting in Seattle, when the heads of state were invited for the first time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "invite for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "invite for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik