"invisible shadow" — Słownik kolokacji angielskich

invisible shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewidoczny cień
  1. invisible przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now he tries to cope, like many, with the invisible shadows cast by the demolished towers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo