"invariably get" — Słownik kolokacji angielskich

invariably get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezmiennie dostań
  1. get czasownik + invariably przysłówek
    Luźna kolokacja

    They invariably get the answer, "I want to be myself."

    Podobne kolokacje: