"into the image" — Słownik kolokacji angielskich

into the image kolokacja
Popularniejsza odmiana: into an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do obrazu
  1. into przyimek + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For a long moment, I stared into the image of her eyes, finally beginning to see the truth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo