"into one's image" — Słownik kolokacji angielskich

into one's image kolokacja
Popularniejsza odmiana: into an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś obraz
  1. into przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a long moment, I stared into the image of her eyes, finally beginning to see the truth.

    Podobne kolokacje: