"into images" — Słownik kolokacji angielskich

into images kolokacja
Popularniejsza odmiana: into an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do obrazów
  1. into przyimek + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    For a long moment, I stared into the image of her eyes, finally beginning to see the truth.

    Podobne kolokacje: