"into a bag" — Słownik kolokacji angielskich

into a bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do torby
  1. into przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't know how it could have got into my bag.

    Podobne kolokacje: