"interactive book" — Słownik kolokacji angielskich

interactive book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interaktywna książka
  1. interactive przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These decisions are made through an interactive comic book which appears at the beginning of the game.

powered by  eTutor logo