"intense time" — Słownik kolokacji angielskich

intense time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): intensywny czas
  1. intense przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We had so many intense times that tried us to our last thread," he said.

    Podobne kolokacje: