"intelligent football post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inteligentna poczta piłkarska
  1. intelligent przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Learnt a lot from everyone else's contributions as well, nice to see intelligent football posts from others instead of the normal "my team is better than yours" trash Also @35 just youtubed that goal, ridiculous strike, how good did italian football used to be?