"intelligent woman" — Słownik kolokacji angielskich

intelligent woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inteligentna kobieta
  1. intelligent przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My mother was a very intelligent woman, she saw to that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo