"integrate approaches" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zintegruj podejścia
  1. integrate czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We believe the combination of economics and organization provides a way to help integrate different approaches to change.

powered by  eTutor logo