KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"instruct officials" — Słownik kolokacji angielskich

instruct officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinstruuj urzędników
  1. instruct czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yesterday, he sent out a memo to each school in the district instructing officials to check the lists carefully.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo