"inopportune time" — Słownik kolokacji angielskich

inopportune time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieodpowiedni czas
  1. inopportune przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If this is an inopportune time for you, please tell me.

    Podobne kolokacje: