"innovative technique" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska metoda
  1. innovative przymiotnik + technique rzeczownik
    Silna kolokacja

    Through innovative techniques and effects, they would end up achieving great success in the Hollywood film industry.

powered by  eTutor logo