"innovative option" — Słownik kolokacji angielskich

innovative option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska opcja
  1. innovative przymiotnik + option rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over time, Solo began to imitate its competitors instead of offering unique, innovative options for wireless services.

powered by  eTutor logo