"initially get" — Słownik kolokacji angielskich

initially get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo dostań
  1. get czasownik + initially przysłówek
    Luźna kolokacja

    The two rappers have known each other since first grade, though they didn't get along initially.