"inexorable drift" — Słownik kolokacji angielskich

inexorable drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieustępliwy sens
  1. inexorable przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Increased development to the north of the Octagon saw a slow but inexorable drift of the city's business heart to George Street, a trend possibly accelerated by the growth of the city's tertiary education sector, especially the University of Otago.

    Podobne kolokacje: