"incremental approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowe nadejście
  1. incremental przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Israelis support an incremental approach that allows them to test the waters and get comfortable with change.

    Podobne kolokacje: