"increasingly looked" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: increasingly look
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej popatrzeć
  1. look czasownik + increasingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    And it increasingly looks like I made the right decision to fight.

powered by  eTutor logo