"increasingly look" — Słownik kolokacji angielskich

increasingly look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej popatrz
  1. look czasownik + increasingly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And it increasingly looks like I made the right decision to fight.

powered by  eTutor logo