MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"including several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: including women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym kilka kobiet
  1. including przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least 11 people are reported to have died, including 5 women, 4 men, and 2 children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo