"including women" — Słownik kolokacji angielskich

including women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym kobiety
  1. including przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At least 11 people are reported to have died, including 5 women, 4 men, and 2 children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo