"including several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym kilka pór roku
  1. including przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They won this league on six occasions, including five seasons in a row from 1956 to 1960.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo