"include one's cover" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: include a cover
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmować czyjś nakrycie
  1. include czasownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This should include cover for all forms of medical treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo