BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"include a cover" — Słownik kolokacji angielskich

include a cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj nakrycie
  1. include czasownik + cover rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This should include cover for all forms of medical treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo