"include Company" — Słownik kolokacji angielskich

include Company kolokacja
Popularniejsza odmiana: include companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj Spółkę
  1. include czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The new group does not include Japanese companies that make cars in this country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo