"include companies" — Słownik kolokacji angielskich

include companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj spółki
  1. include czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new group does not include Japanese companies that make cars in this country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo