"inauspicious time" — Słownik kolokacji angielskich

inauspicious time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepomyślny czas
  1. inauspicious przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Given a renaissance in the restaurant business, this seems like an inauspicious time to leave the party.

    Podobne kolokacje: