"in the front of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in the front of something" po angielsku

in the front of something
at the front of something

obrazek do "in the front of something" po polsku
 1. na przedzie czegoś, z przodu czegoś
  I want to sit in the front of the car. (Chcę siedzieć z przodu auta.)
obrazek do "in front of" po polsku
 1. przed (np. "stojący przed czymś")
  She is standing in front of him. (Ona stoi przed nim.)
  There's a parking lot in front of the hotel. (Przed hotelem jest parking.)
  He spends a lot of time in front of the computer. (On spędza dużo czasu przed komputerem.)
obrazek do "in front of something" po polsku
 1. przed czymś (np. przed budynkiem)
  He is sitting in front of a building. (On siedzi przed budynkiem.)
  I can see you in front of the cinema. (Widzę cię przed kinem.)
 1. z przodu kogoś, przed kimś
  I'm standing in front of this girl in a line. (Stoję w kolejce przed tą dziewczyną.)
  Jane should stand in front of Tom. (Jane powinna stanąć przed Tomem.)
 2. naprzeciwko kogoś
  She is sitting in front of me. (Ona siedzi naprzeciwko mnie.)
  The park was in front of Jane, but she couldn't see it. (Park był naprzeciwko Jane, ale ona nie mogła go zobaczyć.)
 3. w obecności kogoś, przy kimś
  Don't say that in front of the children. (Nie mów tego przy dzieciach.)
  He should speak a bit louder in front of everyone. (On powinien mówić przy wszystkich trochę głośniej.)
 4. przed kimś (niedaleko w czasie)
  He is five minutes in front of others. (On jest pięć minut przed innymi.)
  The race winner was 3.4 seconds in front of another driver. (Zwycięzca wyścigu był 3.4 sekundy przez innym kierowcą.)