"in one's implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: in implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś wprowadzenie
  1. in przyimek + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So where do we stand today in the implementation of the project?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo