"in one's bags" — Słownik kolokacji angielskich

in one's bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś torby
  1. in przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The next day his mother brought in a brown bag.

    Podobne kolokacje: