"in implementations" — Słownik kolokacji angielskich

in implementations kolokacja
Popularniejsza odmiana: in implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): we wprowadzeniach
  1. in przyimek + implementation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So where do we stand today in the implementation of the project?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo