"impossible way" — Słownik kolokacji angielskich

impossible way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niemożliwa droga
  1. impossible przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So it's, like, way impossible to get any kind of a collision.

    Podobne kolokacje: