"impossible thing" — Słownik kolokacji angielskich

impossible thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niemożliwa rzecz
  1. impossible przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd seen a lot of impossible things in the past few months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo