"important entity" — Słownik kolokacji angielskich

important entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny podmiot
  1. important przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's an attempt to become popular, to make the museum as an entity more important than what it means or contains.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo