ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"important component" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny element
  1. important przymiotnik + component rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For several years, aid has been the most important component of Japan's foreign policy.

powered by  eTutor logo