"key component" — Słownik kolokacji angielskich

key component kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy element
  1. key przymiotnik + component rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He eventually becomes a key component of the team on the inside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo