"implementation of programs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie programów
  1. program rzeczownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It follows the implementation of the Group policies and programs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo