TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"impassioned discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żarliwa dyskusja
  1. impassioned przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a kind of media deja vu, Italian newspapers, television and radio talk shows are holding impassioned discussions on a subject that many believed was resolved years ago.